Je tandarts houdt
je op de hoogte

Maatregelen Coronavirus tandartsen

Maatregelen Coronavirus

Om de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) te voorkomen en de gezondheid van ons allen te beschermen, nemen we volgende voorzorgsmaatregelen :


1. Voor uw en onze gezondheid maken wij gebruik van UVC-licht (Bluesanitize) om tussen de behandelingen onze praktijkruimten optimaal te desinfecteren. 
2. Bij afspraken gelieve juist op tijd te komen, zeker ook niet te vroeg om de wachttijd in de wachtplaats te beperken (eventueel kan in de wagen gewacht worden).
3. Afspraken worden voorlopig alleen telefonisch gegeven niet meer aan de balie van de praktijk.
4. Wij vragen dat enkel de patiënt eventueel in de wachtplaats plaatsneemt, geen begeleiders uitgezonderd 1 ouder bij kleine kinderen.
5. Wij proberen wat afstand te houden en er worden geen handen gegeven.
6. Tijdelijk voorzien wij geen wachtkamerlektuur.
7. Wanneer u opgehaald wordt uit de wachtplaats dan wordt u eerst begeleid naar de wastafel om de handen te wassen.
8. Voor de behandeling gestart wordt zal u gevraagd worden de mond te spoelen met een ontsmettende mondspoeling.
9. Wij vragen u met aandrang de afspraak te annuleren wanneer u zich ziek voelt of uw lichaamstemperatuur verhoogd is.

Alvast bedankt voor het begrip en uw medewerking!


Vlaamse jongeren verwaarlozen hun gebit

Driekwart van de Vlaamse jongeren gaat niet jaarlijks op controle bij de tandarts. In Wallonië en Brussel zijn de cijfers nog slechter, daar laten respectievelijk slechts één op de zes en één op de tien jongeren jaarlijks hun gebit controleren. Van de jongeren die wél keurig op controle gaan, blijkt de helft tandbederf te hebben, doordat ze te veel snoepen en frisdrank drinken.

Hoewel de basismondzorgen voor minderjarigen al tien jaar volledig terugbetaald worden, gaan Belgische jongeren heel weinig naar de tandarts. De cijfers die N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp opvroeg bij Volksgezondheid zijn ontluisterend.

In Vlaanderen gaat slechts 24 procent van de jongeren jaarlijks langs bij de tandarts voor een controle. In Wallonië is het nog minder: daar gaat slechts 16 procent van de jongeren jaarlijks op controle. En in Brussel is het helemaal dramatisch: een schamele 11 procent van de jongeren laat er jaarlijks zijn gebit controleren.

POETSEN wederom POETSEN

Vroeg beginnen, napoetsen en niet te veel fluor: met deze tips krijgen je kinderen ook later een perfect gebit.

1 op de 2 kinderen gaat niet (elk jaar) naar de tandarts. En als ze al gaan, mondt het uit in drama’s: 1 op de 5 jonge patiënten op de tandartsstoel heeft gaatjes, 1 op de 10 moet zelfs slechte tanden laten trekken. Dat blijkt uit cijfers van mutualiteit CM. Slechts één remedie: goede poetsgewoontes aanleren. En ja, dat moet vanaf de eerste melktand, ook al valt die later toch uit. Met deze tips staat je kind ook later met een mond vol mooie tanden.

Hoe veilig zijn je oude tandvullingen?

Het tandkleurige composiet verdrong het grijze amalgaam als vulmateriaal voor het herstellen van tanden. Een goede zaak, volgens de contra-amalgamisten, die amalgaam in verband brengen met allerlei ziekten. Maar wat zeggen experts? En hoe veilig is composiet?

Meer dan 100 jaar herstelden tandartsen door cariës aangetaste tanden met amalgaam, een mengsel van vloeibaar elementair kwik en zilver-, tin- en koperpoeder. Ook nu wordt amalgaam nog beperkt gebruikt, maar het standaardvulmateriaal is tegenwoordig kunstharsgebaseerd composiet. Tandverzekering, beugel, implantaten

De zin en onzin van tandzorgverzekeringen.

Een beugel kost al snel 2.000€, prothesen en implantaten vaak nog meer. Hoewel tandingrepen niet standaard terugbetaald worden door je ziekenfonds, hebben de orthodontisten hun aantal patiënten de voorbije tien jaar fors zien toenemen. 

Logisch gevolg : ook de aanvullende tandzorgverzekeringen zitten in de lift. 
Maar zijn die het geld waard? En betalen die dan wel alles terug? En wanneer begin je er dan best mee? 

Een vergelijking van het huidige aanbod, in samenwerking met Verzekeringen.be

Betere terugbetaling bij regelmatig tandartsbezoek.

Wie minstens 18 jaar is en regelmatig een tandarts bezoekt, krijgt via het mondzorgtraject een betere terugbetaling voor tandzorg dan wie dat niet doet.

Wat houdt het mondzorgtraject in?
Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Op basis van de informatie over terugbetalingen gedurende het voorgaande jaar berekent het ziekenfonds onmiddellijk de terugbetaling waarop de patiënt recht heeft.

Naast tandzorg terugbetaald via het ziekenfonds, komt ook tandzorg vergoed via een specifieke regeling in aanmerking. 
Bijvoorbeeld:
  • tandzorg verleend in het buitenland
  • tandzorg na een arbeidsongeval.
Het ziekenfonds kan de patiënt dus meer informatie geven over zijn concrete geval.

Anderhalf jaar wachten op rechte tandjes.

Beperkte instroom orthodontisten zorgt voor lange wachtlijsten.

Anderhalf jaar wachten tot de orthodontist tijd heeft om blokjes te zetten? Op verschillende plekken in Vlaanderen is dat heel normaal. "De oorzaak ligt bij de beperkte instroom in de tandartsopleiding", zegt de Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten.

Hoe schadelijk zijn dranken voor het gebit?

Hieronder staat een lijst met (fris)dranken en de bijbehorende pH-waarde. De pH- waarde is een maat voor de zuurgraad, hoe zuurder een vloeistof is hoe lager de pH-waarde. Normaal heerst in de mond een pH van rond de 7. Door het drinken van ‘zure’ frisdranken kan de pH onder die 7 (neutraal water) zakken. Als de pH onder de 5,5 (dus al bij een beperkt zure omgeving) komt, lost het tandglazuur langzaam op. Het oplossen van het tandglazuur wordt ook wel tanderosie genoemd. Hoe verder de pH in de mond daalt hoe meer tanderosie er optreedt. Het speeksel in de mond kan vooral frisdranken met een pH lager dan 4 moeilijk neutraliseren. De meeste frisdranken en vruchtensappen hebben een zuurgraad lager dan 4, ook al smaken ze erg zoet. Het zuur zit in het fruitzuur dat van nature aanwezig is in vruchtensappen en in het citroenzuur dat toegevoegd wordt aan frisdrank. Ook prik in drinken, koolzuur, zorgt voor verlaging van de pH. Hierdoor is bijvoorbeeld Spa Rood zuurder dan kraanwater.

Tip!

Wacht na het drinken van zure producten minstens één uur met tandenpoetsen. Door het zuur wordt de buitenste laag van het tandglazuur een beetje zacht, waardoor het er gemakkelijk af wordt gepoetst.

Kankerpatiënten krijgen dure tandzorg voortaan terugbetaald.

Kankerpatiënten en mensen bij wie het gebit nooit tot ontwikkeling kwam, krijgen tandzorg in de toekomst volledig terugbetaald. Inclusief de dure implantaten. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). 

Kom op tegen Kanker kaartte de kwestie drie jaar geleden aan, nadat uit een bevraging was gebleken dat een op de vijf kankerpatiënten in financiële problemen komt door dure tandzorg. Bij patiënten met een hoofd- of halstumor moeten soms tanden worden verwijderd voor de tumor operatief kan weggehaald worden. Ook bestraling ter hoogte van de mond kan leiden tot het verlies van tanden, net als een stamceltherapie de tanden soms kan afstoten. Als de patiënt implantaten nodig heeft, kan de eindfactuur oplopen tot 20.000 euro en meer.

Twee keer niet opgedaagd? Niet meer welkom bij de tandarts!

Beroepsvereniging waarschuwt voor afzeggers en uitstellers.

Die tandartsafspraak in je agenda negeren uit angst voor de “drilboor”? Slecht idee. Wie meermaals annuleert of gewoonweg niet opdaagt, krijgt steeds vaker te horen een nieuwe tandarts te moeten zoeken. Onbetrouwbare patiënten zijn geld- en tijdverlies, klinkt het bij de beroepsvereniging voor tandartsen. Tientallen – mogelijk stipte -patiënten staan te springen om het vrijgekomen plekje in te nemen.©2019 Tandartsenpraktijk Vercaemst I studio-nomad.be